Annons

BLOCKERING / BLOCKERAD drömtydning

Drömord

BLOCKERING / BLOCKERAD (BLOCKAGE/BLOCKED) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

Vanligtvis skildrar fast eller hålls tillbaka känslor, energi eller tankar. Gemensamma områden för blockering är halsen, där ord eller känslor kan blockeras av spänning eller begränsningar såsom ilska och hjälplöshet, bröstet, oftast lager av känslor kanske från många år sedan, könsorganen där vi kan blockera lust, hunger och grundrörelsen i vår kropp mot nöje. Blockeringen kan visas i dina drömmar som en flod som uppdämda, en trafikstockning, en maskin igensatt, eller någon del av din kropp inte fungerar smidigt. Att prata med en sympatisk vän om drömbilder och känslor som är förknippade med drömmen kan hjälpa till att frigöra blocket. Ibland drömmen visar ett problem i själva kroppen. Så om drömmen har den sortens känsla har en hälsokontroll.

Orginaltext - engelska: Usually depicts restrained or held back emotions, energy or thoughts. Common areas of blockage are the throat, where words or feelings can be blocked by tension or restraints such as anger or helplessness; the chest, most often the store of emotions perhaps from many years ago; the genitals where we might block desire, hunger and the basic movement of our body towards pleasure. The blockage might be shown in your dreams as a river being dammed, a traffic jam, a piece of machinery clogged, or some part of your body not functioning smoothly. Talking with a sympathetic friend about the dream images and feelings associated with the dream can help to release the block. Occasionally this dream shows a problem in the body itself. So if the dream has that sort of feeling have a health check.


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Annons