Annons

SVART drömtydning

Drömord

SVART (BLACK) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

Det okända, vad du är omedveten om, känslor av det onda är närvarande, död, brist på kunskap eller förmåga att se eller förstå. Eftersom vi inte kan se i mörker, svart vanligen avser verksamhet i och omkring oss, att vi inte är medvetna om. Men svart som jorden är rik på möjligheter, och har i allt delar av tillväxten. See: Colours. Svart person: Betydelsen beror på vilken hudfärg du har. Om du är vit betyder det ofta din mest ärliga känslor, själv du om du inte lägger på din sociala fronten. Det kan också skildra din instinktiva drifter.

Orginaltext - engelska: The unknown, what you are unconscious of, feelings of evil being present, death, absence of knowledge, or ability to see or understand. Because we cannot see in the dark, black usually refers to activities in and around us, that we fail to be aware of. But black, like earth, is rich in possibilities, and has in it all the elements of growth. See: Colours. Black person: The meaning depends what skin colour you have. If you are white it often means your most honest feelings, The self you are if you are not putting on your social front. It may also depict your instinctive urges.


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Annons