Annons

STRID / STRIDSFÄLT drömtydning

Drömord

STRID / STRIDSFÄLT (BATTLE/BATTLEFIELD) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

Detta tyder antingen en inre konflikt som orsakas av kamp med den egna känslor eller sexualitet, eller en känslomässig krig pågår med någon annan. Det kan vara något man kämpar för, känsla under attack om. Kampen kan vara mellan medvetslös enheter, t.ex. en längtan efter att få barn, och dem medvetna beslut. Ibland kan en intern "inbördeskrig" äger rum mellan dem huvudet och ettor hjärta eller intuitioner. Konflikt kan finnas mellan känslor inblandade i att göra ett beslut eller det blodbad som pågår i ett genom barndomen trauma eller smärtsam födelse erfarenhet. Man kan också kämpa mot de fruktansvärda effekterna av rädslor och tvivel, minnen. Speciellt om du har varit i en strid scen i vakna livet.

Orginaltext - engelska: This suggests either an internal conflict such as caused by struggles with ones own emotions or sexuality, or an emotional battle going on with someone else. It may be something you are fighting for; feeling under attack about. The struggle may be between unconscious drives, such as an urge to have a baby, and ones conscious decisions. Sometimes an internal "civil war" takes place between ones head and ones heart or intuitions. Conflict can exist between emotions involved in making a decision or the carnage going on in one through childhood trauma or painful birth experience. One can also fight against the awful effect of fears and doubts; memories. Especially if you have been in a battle scene in waking life.


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Annons