Annons

FLODSTRAND drömtydning

Drömord

FLODSTRAND (BANKOFRIVER) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

Detta skulle kunna attityder du använda som ett hinder eller säkerhetsåtgärd - dvs att stoppa floden översvämningar - för att förhindra starka känslor. Det kan också föreslå avslappnad känsla, eller ens känna sig utsatt, en svårighet som måste övervinnas, eller ett mindre problem eller hinder, en gräns som gräns eller gränsen för vad man kan tillåta sexuellt. De olika innebörd beroende dröm sammanhang.

Orginaltext - engelska: This could suggest attitudes you use as a barrier or safety measure - i.e. to stop the river flooding - to prevent strong emotions. It could also suggest relaxed feelings, or even feeling exposed, a difficulty to be overcome, or a minor difficulty or obstruction; a boundary, such as the border or boundary of what you might permit sexually. The different meaning depend on dream context.


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Annons