Annons

VIND / VINDSVÅNING drömtydning

Drömord

VIND / VINDSVÅNING (ATTIC) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

Detta kan vara en hänvisning till dig, eller om vinden har saker som lagras i det, så kanske minnen eller saker som vi har lagrat på oss från det förflutna. Har hamnat mitt i en vindsvåning: Detta tyder på att du åter begränsa dig till en rent intellektuell reaktion på livet, eller fastnar i saker från det förflutna, eller att isolera dig från vardagslivet. Hitta en vindsvåning: Discovering minnen från det förflutna, eller en ny plats i sinnet, kanske ett sätt att komma bort från dagliga bekymmer. Hotet från vinden: Du kan uppleva störande minnen eller influenser. Gömmer sig i vinden: Du kan hitta andra människor svårt att hantera, och har hittat ett sätt att isolera dig själv.

Orginaltext - engelska: This may be referring to your mind, or if the attic has things stored in it, then perhaps memories or things we have stored in us from the past. If trapped in an attic: This suggests you re limiting yourself to a purely intellectual response to life, or are caught up in things from the past, or in isolating yourself from ordinary life. Finding an attic: Discovering memories from the past, or a new space of the mind, perhaps a way of getting away from daily cares. Threat from attic: You may be experiencing disturbing memories or influences. Hiding in attic: You may be finding other people difficult to deal with, and have found a way of isolating yourself.


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Annons