Annons

ATTACK/ATTACKERAD drömtydning

Drömord

ATTACK/ATTACKERAD (ATTACK/ATTACKED/ATTACKER) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

Attackeras: Denna dröm brukar uppstår därför på något sätt du undertrycka, i konflikt med, rädd eller av dina egna känslor, sexualitet eller ilska. Ibland rädslan handlar om den egna potentialen eller expanderat medvetande. Attackerad av djur: Det förtryck eller rädsla här är i fråga om din egen naturliga drifter. Ibland våra drömmar tas i djurform någon som vi tycker är att uttrycka ilska mot oss. Angripits av skuggiga eller skrämmande siffra: Rädsla och ont från din barndom ibland ta form i en dröm. Är angriparen: Detta är mer positiv, eftersom du inte är passiva och ont i dina drömmar. Men du är fortfarande i konflikt med vad det är du attackerar. Med tanke på att det du angrepp är förmodligen en del av din egen personlighet, kan det vara bättre att möta det på något sätt.

Orginaltext - engelska: Being attacked: This dream usually arises because in some way you are repressing, in conflict with, or frightened off your own emotions, sexuality or anger. Occasionally the fear is about ones own potential or expanded awareness. Attacked by animal: The repression or fear here is in regard to your own natural urges. Sometimes our dreams put into animal form someone who we feel is expressing anger toward us. Attacked by shadowy or frightening figure: Fears and hurts from your childhood sometimes take this form in a dream. Being the attacker: This is more positive, as you are not being passive and hurt in your dreams. But you are still in conflict with whatever it is your attacking. Considering that what you attack is probably a part of your own personality, it might be better to meet it in some way.


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Annons