Annons

STIGANDE / UPPFÖRSBACKE drömtydning

Drömord

STIGANDE / UPPFÖRSBACKE (ASCENDING/ASCENT) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

Det finns flera möjligheter till detta i din dröm. En är att passion, spänning, energi och entusiasm ökar. Komma högre är ofta kopplade till förmågan att se längre, och därför att bli medveten om en bredare erfarenhet eller mer inkluderande perspektiv. Det innebär också förändringar, utförsel från en plats och ett försök att komma fram till en annan. Så det kan vara lämnat bakom av vad som fanns i den nedre plats. Ibland uppstigning, speciellt om det är en irrationell faktor i drömmen, som går ut genom taket på ett hus i en hiss, kan föreslå överdriven spänning, kanske till den grad att bli manisk. Slutligen, vi ibland uppför trappor, eller ett träd, eller annan hög plats, för att undkomma fara eller för att ta itu med våra rädslor. Om det finns med i din dröm, fråga dig själv vad det är du försöker fly från. Den schweiziska psykiatern Jung påpekade att bestiga vanligen följs av härkomst. Se: Descent.

Orginaltext - engelska: There are several possibilities for this in your dream. One is that passion, excitement, energy or enthusiasm is rising. Getting higher is often linked with the ability to see further, and therefore to become aware of a wider experience or more inclusive viewpoint. It also involves change, the leaving of one place and the attempt to arrive at another. So there may be the leaving behind of what was in the lower place. Occasionally ascent, especially if there is an irrational element in the dream, such as going out through the roof of a house in a lift, can suggest excessive excitement, perhaps to the point of becoming manic. Lastly, sometimes we climb stairs, or a tree, or other high place, to escape danger or to deal with our fears. If this appears in your dream, ask yourself what it is your are trying to escape from. The Swiss psychiatrist Jung pointed out that ascent usually is followed by descent. See: Descent.


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Annons