Annons

ÄNGEL drömtydning

Drömord

ÄNGEL (ANGEL) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

När vi är mycket små, någon som älskar oss förefaller oss vara en ängel. Så ängeln kan representera den positiva sidan av relationen med din mamma. En ängel kan också skildra religiös begrepp, känslor och intuitioner om döden, ett behov av en förälder siffra att guida eller instruera dig i beslutsfattandet, eller visdom som härrör från större medvetenhet. Naturligtvis änglar ofta förknippas med död eller döende. Traditionellt fanns det många änglar, och några av de största sades vara budbärare för vissa saker - som dödsängeln, eller ängel kärlek. Sådana arkaiska begrepp håller fortfarande härskar i ditt undermedvetna, så det är bra att överväga om ängeln i drömmen har någon särskild kvalitet, eller meddelar ett visst meddelande.

Orginaltext - engelska: When we are very small, someone who loves us appears to us to be an angel. So the angel can represent the positive side of relationship with your mother. An angel can also depict religious concepts; feelings or intuitions about death; a need for a parent figure to guide or instruct you in decision making; or wisdom arising from your wider awareness. Of course angels are often associated with death or dying. Traditionally there were many angels, and some of the greatest were said to be messengers for particular things - like the angel of death, or the angel of love. Such archaic concepts still hold sway in your unconscious, so it is helpful to consider if the angel in the dream has some particular quality, or is communicating a particular message.


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Annons