Annons

FRÄMLING drömtydning

Drömord

FRÄMLING (ALIEN) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

Något du inte förstår om dig själv, och därför har få kontakter med. Hänvisar ofta till några missförstådda del av din personliga drifter eller natur, som verkar främmande för resten av tecknet. Om det finns en känsla av isolering i drömmen, kan det antyder att du känner fjärmad från andra. Ibland kopplar med tidlösa överjordiska inom dig.

Orginaltext - engelska: Something you do not understand about yourself, and therefore have few links with. Refers usually to some misunderstood part of your personal urges or nature, that seem foreign to the rest of the character. If there is a feeling of isolation in the dream, it may be suggesting you feel alienated from others. Occasionally it links with the timeless transcendent within you.


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Annons