Annons

LUFT drömtydning

Drömord

LUFT (AIR) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

Drömmar använder luft på två sätt. Den första skildrar slags känslor som vi har om vi någonsin har kämpat för att andas genom sjukdom eller fara. Så brist på luft kunde visa en kamp du har att överleva i den nuvarande situationen. Också luft används ofta som det medium genom vilket vi flyga i drömmar. I dessa drömmar luften förmodligen är den osynliga men kände social atmosfär inom vilken vi omedvetet existera och sträva. Därför ibland en dröm visar drömmaren förlora luften - vinden ur seglen - som upprätthåller sitt flyg, vilket tyder på en förlust av det stöd som oftast fått från allmänhetens acceptans eller godkännande, eller ens den egna förtroende. När vi talar om "rensa luften" - eller att det blir "något i luften" det är precis vad drömmar luft ofta hänvisar till.

Orginaltext - engelska: Dreams use air in two ways. The first depicts the sort of feelings we have if we have ever struggled to breathe through illness or danger. So the lack of air could show a struggle you are having to survive in the present situation. Also air is often used as the medium through which we fly in dreams. In these dreams the air probably represents the invisible but felt social atmosphere within which we unconsciously exist and strive. Therefore occasionally a dream shows the dreamer losing the air - wind out of the sails - that sustains their flight, suggesting a loss of the support usually gained from public acceptance or approval, or even ones own confidence. When we talk about "clearing the atmosphere" - or there being "something in the air" this is precisely what dreams of air often refer to.


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Annons