Annons

OTROHET drömtydning

Drömord

OTROHET (ADULTERY) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

Vi har alla sexuella önskningar som ibland lägger vid annan än vår partner - eller att människor skulle det vara svårt i verkligheten att ha en sexuell relation med. Om du har sex med en annan person, kan den drömmen bli därför utsättning av sexuella känslor. Detta är ett ofarligt sätt att utforska sex med en annan person. Se din partner har sex med någon annan: Du är förmodligen djupt osäker på ditt eget värde och osäker på om du är älskvärd. Dessa känslor kan dölja plågsamma beroende på den älskade person. Detta beroende kan grundas på barndomen behov som aldrig träffat, eller var förrådd.

Orginaltext - engelska: We all have sexual desires that sometimes attach to people other than our partner - or to people it would be difficult in reality to have a sexual relationship with. If you are having sex with another person, the dream may therefore be a release of sexual feelings. This is a harmless way of exploring sex with another person. Seeing your partner having sex with someone else: You are probably deeply uncertain about your own value and doubt whether you are lovable. These feelings may hide painful dependence upon the loved person. This dependence may be based upon childhood needs that were never met, or were betrayed.


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Vi minns

Annons