Annons

MISSBRUKA drömtydning

Drömord

MISSBRUKA (ADDICT/ADDICTED/ADDICTION) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

Något eller någon kan påverka dig på ett sätt som underminerar din förmåga att göra val. Det kan också finnas ett samband med kraftiga känslomässiga eller ekonomiska beroende. Dessa verksamheter eller påverkar inte följer din vilja eller ansvar, utan från känslor och rädslor, som symboliseras av den som du är beroende på din dröm. Man kan vara beroende av en relation, eller att arbeta. Din dröm kan bli att kommentera en sådan situation. Om så är fallet, är det klokt att överväga hur man ska gå mot större självständighet. Kanske finns det ett tecken på rädsla för förlust av kontroll i fråga om något eller någon. Om någon annan om missbrukare, kan den andra personen utgör en del av din egen karaktär. Se Obsession.

Orginaltext - engelska: Something or someone may be influencing you in a way that undermines your ability to make choices. There may also be a connection with powerful emotional or economic dependence. These activities or influences are not arising from your will or responsibility, but from the emotions and fears, symbolised by that to which you are addicted in your dream. One can be addicted to a relationship, or to work. Your dream may be commenting on such a situation. If so, it is wise to consider how to move toward greater independence. Perhaps there is an indication of fearing loss of control in regard to something or someone. If someone else if addicted, the other person might represent a part of your own character. See Obsession.


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Annons