Annons

SYRA drömtydning

Drömord

SYRA (ACID) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

Drömmen bild av sura antyder finns det något som har befogenhet att äta borta på dina positiva känslor. Bilden kan tyda på rädsla, cynism, eller kritik som i en sur tungan. Om du är ett med hjälp av syra, vara medveten om den makt att såra eller skada som du har. Om syran är i en viss inställning, t.ex. arbete eller förhållande, då den hänvisar till svåra känslor i ditt dagliga liv. Om möjligt spåra känslan i din dröm att när det förekommer i ditt vakna liv. Acid test betyder testet av verkligt värde, eftersom guld inte fräter, men mindre metaller kommer. Därför korrosion betecknar material, lätt förstöras saker. Om syra hänvisar till LSD, se hasch.

Orginaltext - engelska: The dream image of acid suggests there is something that has the power to eat away at your positive feelings. The image may point to fears, cynicism, or criticism as in an acid tongue. If you are the one using the acid, be aware of the power to hurt or damage that you hold. If the acid is in a particular setting, such as work or relationship, then it refers to difficult feelings in your everyday life. If possible trace the feeling in your dream to where it is occurring in your waking life. Acid test means the test of real value, as gold will not corrode, but lesser metals will. Therefore corrosion denotes material, easily destroyed things. Where acid refers to LSD, see Hashish.


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Annons