Annons

GASPEDAL / ACCELERATOR drömtydning

Drömord

GASPEDAL / ACCELERATOR (ACCELERATOR) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

Detta visar din förmåga att styra ditt uttryck av energi. Om du trycker ned gaspedalen: Detta visar en stark strävan att nå ditt mål eller önskan snabbt. Det kan också visa frustration, eller din "drive" för att lyckas. Bristande respons från gaspedalen: Nej inre entusiasm för uppgifter eller mål. Ensam i fordonet: Detta visar självständighet, eller att du är: att fatta beslut ensam, eller känner sig ensam. Se: Bil.

Orginaltext - engelska: This depicts your ability to govern your expression of energy. If pressing down on accelerator: This shows a strong drive to reach your goal or desire quickly. It may also show frustration, or your "drive" to succeed. Lack of response from accelerator: No inner enthusiasm for tasks or goals. Alone in vehicle: This shows independence, or that you are :making decisions alone, or feeling alone. See: Car.


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Annons