Annons

AVGRUND drömtydning

Drömord

AVGRUND (ABYSS) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

Vanligtvis avgrunden representerar det okända, och kanske oändliga, i ditt eget sinne eller medvetande. Rädslan för att falla ner i avgrunden representerar ert försök att kontrollera dina känslor och vad som kommer inifrån dig själv. Också ofta hänvisat till känslor, eller rädsla för döden. Den positiva sidan av dröm är att koppla ihop ditt medvetna sinne med den enorma potential du har inom dig själv omedvetet. En del av denna potential är en upplevelse att gå utöver motsatser, för att lösa paradoxer, att gå bortom begränsningarna i det rationella förnuftet och känslomässiga reaktioner. På detta sätt är det liknar drömbilder av havet.

Orginaltext - engelska: Usually the abyss represents the unknown, and perhaps infinite, of your own mind or consciousness. The fear of falling into the abyss represents your attempt to control your feelings and what emerges from within yourself. It also frequently refers to feelings about, or fear of, death. The positive side of the dream is that it links your conscious mind with the immense potential you hold within yourself unconsciously. Part of this potential is an experience of going beyond opposites, of resolving paradoxes, of moving beyond the limitations of the rational mind and emotional responses. In these ways it is similar to the dream images of the Sea.


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Annons