Annons

UTOMLANDS drömtydning

Drömord

UTOMLANDS (ABROAD) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

Är utomlands, eller nämna ett annat land än ditt hem, i allmänhet är ett sätt att uttrycka särskilda känslor eller en situation som du befinner dig i. Om exempelvis Italien är utomlands för dig, kanske du känner att det är en varm och romantisk plats. Det skulle därför utgöra en situation där du känner dig romantik och värme. Men ett land i krig skulle innebära konflikt. Om du inte tidigare har varit att landet skulle kunna föreslå att utforska nya intressen, förbindelser eller personliga attityder. Ska du resa utomlands i drömmen att komma bort från en nuvarande svårighet eller känslor? Så i de flesta fall utomlands föreslår en förändring, eller en annan känsla eller livssituation än vad du är för närvarande i. Drömmen kanske hänvisar till utforskandet av nya intressen, eller nya områden för dig själv - eller ens i en situation som du inte hemma i. Om du har varit i detta land, drömmen troligen hänvisar till händelser eller känslor som inträffade när du var där. Om landet är en plats din familj kommer från, kan den skildra det omedvetna influenser och kulturella attityder du ärvt från din familj. Om du har bott och arbetat i landet, måste du ange om du var lycklig eller stressade där och vad ni absorberas av atmosfären samtidigt som det, eftersom dröm skulle vara att hänvisa till denna.

Orginaltext - engelska: Being abroad, or mention of a country other than your home, in general is a way of expressing particular feelings or a situation you are in. For instance, if Italy is abroad for you, you might feel it is a warm and romantic place. It would therefore represent a situation in which you are feeling romance and warmth. But a country at war would represent conflict. If you have not previously been to that country it could suggest exploring new interests, relationship or personal attitudes. Are you travelling abroad in the dream to get away from a present difficulty or feelings? So in most cases, abroad suggests a change, or a different feeling or life situation than you are presently in. The dream may be referring to the exploration of new interests, or new areas of yourself - or even of being in a situation you are not at home in. If you have been to that country, the dream most likely refers to the events or emotions that occurred while you were there. If the country is a place your family originated from, it may depict the unconscious influences and cultural attitudes you inherited from your family. If you have lived and worked in that country, you need to define whether you were happy or stressed there and what you absorbed of the atmosphere while there, because the dream would be referring to this.


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Annons