Annons

ABORIGIN drömtydning

Drömord

ABORIGIN (ABORIGINAL) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

I de flesta drömmar Detta handlar om din mer spontan känsla eller instinktiva eller fysiska reaktioner på det som händer dig. Ofta, som objuden sexuella eller religiösa känslor, kan denna sida av din natur vara mindre medvetna än din dagliga mer eller socialiseras reaktioner. Ursprungsbefolkningen kan också representera ditt mindre rationella eller logiska sidan, den del av dig rörd av känslor, magi, ritual, gamla trosuppfattningar. I vissa fall visar en sida av dig själv som kanske inte har så stora möjligheter att uttrycka i de flesta sociala situationer. Men det är också den sida av dig själv som är närmast naturen, med hårdare sinnen. Det är mer intuitiv och mindre rationellt, och inte betrakta sig som skiljer sig från de naturliga krafter som produceras du, eller andra vilda djur på jorden. Så ibland drömmen siffra kan göra det möjligt för dig att se saker tydligare, skär bort den sociala komplikationer. The Aboriginal kan också vara en länk till rör väl till din egen natur energi och drivkrafter.

Orginaltext - engelska: In most dreams this refers to your more spontaneous feeling or instinctive or natural reactions to the things that happen to you. Often, like unbidden sexual or religious feelings, this side of your nature may be less conscious than your more daily or socialised reactions. The aboriginal may also represent your less rational or logical side, the part of you moved by feelings, magic, ritual, ancient beliefs. In some cases it depicts the side of yourself that may not have much chance to express in most social situations. But it is also the side of yourself that is closest to nature, with keener senses. It is more intuitive and less rational, and does not regard itself as distinct from the natural forces that produced you, or the other wild creatures of the earth. So at times this dream figure may enable you to see things more clearly, cutting away the social complications. The aboriginal may also be a link to relating well to your own nature energy and motivations.


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Annons