Annons

BUK / MAGE drömtydning

Drömord

BUK / MAGE (ABDOMEN/ABDOMINAL) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

Din dröm kan vara direkt om din fysiska hälsa och kost behov. Om så är fallet kommer det att på något sätt ha anknytning till mat eller aktiviteter föra sjukdom eller hälsa. Om skott, knivhuggen, eller slag i buken, det tyder oftast är känslomässigt sårad eller skadad, på ett sätt som också kan orsaka fysisk smärta. Till exempel förlusten av en nära anhörig kan orsaka faktiska buksmärta. Hård kritik kan också tillverka samma slags skada och dröm. I allmänhet hänvisar buken till din förmåga att reagera på ett emotionellt, sensuellt och viscerala sätt. Också det visar din förmåga att smälta eller förkasta erfarenhet / mat. Alltså, om vi tar in giftiga frukter / känslor, det finns smärta. Idiom i det engelska språket visar några av de sätt vi använder solar plexus eller buk i våra drömmar - "you make me sick" - "jag kan" inte mage vad du "håller på med" - "Du har" t got the guts " - "Jag hunger verkligen för dig".

Orginaltext - engelska: Your dream may be directly about your physical health or diet needs. If so it will in some way be connected with food or activities bringing illness or health. If shot, stabbed, or punched in the abdomen, it usually indicates being emotionally hurt or injured, in a way that might also cause physical pain. For instance, the loss of a loved one may cause actual abdominal pain. Harsh criticism may also produce the same sort of hurt and dream. In general, the abdomen refers to your ability to respond in an emotional, sensual and visceral way. Also it depicts your ability to digest or reject experience/food. Thus if we take in poisonous fruits/emotions, there is pain. Idioms in the English language show some of the ways we use the solar plexus or abdomen in our dreams - "you make me sick" - "I can"t stomach what you"re doing" - "you haven"t got the guts" - "I really hunger for you".


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Annons