Annons

ÖVERGIVEN drömtydning

Drömord

ÖVERGIVEN (ABANDONED) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

Rädsla för nedläggning är en av de mest kraftfulla barndomens känslor. Din dröm kan bli representerar rädsla eftersom händelserna ha lett till att dyka upp igen på något sätt. Betrakta din vardagserfarenheter för att se om du kan upptäcka sitt ursprung eller orsak. När övergavs i den meningen att bli lämnad ensam, uttrycker detta en känsla av ensamhet, av att vara oälskad, FÖRSUMMAD för, och osäkerhet i relationer. När övergavs i den meningen att ge vika för känslor, är det en avskaffandet av moraliska kod eller personliga begränsningar, finna en ny frihet, släppa instängd känslor. Om du överger någon annan, kan detta uttrycka dold ilska, eller att du överger vård eller tillväxten i någon del av din personlighet. Ibland drömmer om nedläggning kan innebära känslor om att vara beroende, eller att stödja anhöriga. Se: Alone.

Orginaltext - engelska: Fear of abandonment is one of the most powerful of childhood feelings. Your dream may be representing the fear because events have caused it to resurface in some way. Consider your everyday experiences to see if you can discover its source or cause. When abandoned in the sense of being left alone, this expresses a feeling of loneliness, of being unloved, uncared for, and insecurity in relationships. When abandoned in the sense of giving way to feelings, it represents a dropping of the moral code or personal restraints, finding a new freedom, releasing pent up feelings. If you are abandoning someone else, this may express hidden anger, or that you are abandoning the care or growth of some part of your personality. Sometime dreaming about abandonment may involve feelings about being dependent, or supporting dependents. See: Alone.


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Annons